Zalanie pomieszczeń wiąże się ze zniszczeniem przez wodę wielu elementów wyposażenia oraz struktury budynku. Niektóre przedmioty i elementy wyposażenia wnętrza idzie uratować. Również ściany, sufity oraz posadzki można ratować po przez odpowiednie osuszanie. 

Podczas zalania woda nasączy mury budynku. Wodę stojącą możemy wypompować. Jeśli przestrzeń jest otwarta to do osuszenia ścian i sufitów wystarczą osuszacze kondensacyjne lub absorpcyjne. Natomiast kiedy woda dostanie się pod podłogę warstwową sprawa osuszania jest już bardziej skomplikowana. 

Aby woda nie zalegała pod posadzką należy ja dosłownie odessać lub wytłoczyć. Można to zrobić właśnie metodą podciśnieniową!

 Oczywiście jedną z metod osuszenia podłogi warstwowej jest usunięcie poszczególnych warstw z których składa się podsadzka. Na pewno zauważymy tu, że usuwanie podłogi warstwowej wiąże się z dużymi kosztami oraz czasochłonnymi pracami remontowymi. Nowoczesne posadzki mają tych warstw bardzo dużo. Musimy się dostać przecież do pierwszej warstwy betonu na którym leża warstwy izolacyjne oraz termoizolacyjne. Na samej górze znajdują się często piękne i drogie kafle. 

To właśnie te wszystkie warstwy uniemożliwiają osuszanie posadzki osuszaczami kondensacyjnymi. Każda z poszczególnych warstw blokuje naturalny proces odparowania wilgoci . A pozostawienie wody pod posadzką spowoduje korozję materiałów oraz namnażanie się zagrożeń mikrobiologicznych. 

Do owych zagrożeń chorobotwórczych zaliczymy porażenie materiałów grzybem budowlanym. Nie zapominajmy również o nieprzyjemnych zapachach zgnilizny. 

Na całe szczęście technologie osuszania oferują bardziej przyjazną metodę usunięcia wody spod posadzki warstwowej. Bardzo skuteczną metodą jest zastosowanie systemu do osuszania podposadzkowego AERCUBE AERIAL. Metoda AERIAL pozwala na usunięcie wody spod wszystkich warstw podłogi. Więcej o systemie AERIAL dowiecie się Państwo na stronie producenta www.masterheaters.pl . 

Zaznaczyć należy, że system AERCUBE AERIAL pozwala na osuszanie bez potrzeby usuwania warstw posadzki. Co wyklucza potrzebę przeprowadzenia kosztownych i czasochłonnych prac remontowych! 

Aby rozpocząć proces osuszania należy jedynie wywiercić kilka tworów po przez np. glazurę w celu wprowadzenia rur od ssąco- tłoczących zestawów AERCUBE AERIAL. Przy tej metodzie uszkodzeniu ulega jedynie kilka kafli, które potem możemy wymienić. Poszczególne kafle można również uratować zdejmując je specjalną metodą podgrzewającą klej, który uwalnia przyklejone kafle.

Metoda ta jest oczywiście dużo szybsza i mniej kosztowna od całkowitego remontu podłogi. Należy również zwrócić uwagę, że Firmy Ubezpieczeniowe całkowicie akceptują metodę osuszania podposadzkowego AERIAL w ramach likwidacji szkody po zalaniu. Likwidator szkody zwraca również koszty takiego procesu w celu osuszanie i przywrócenia posadzki do stanu sprzed wystąpienia szkody. 

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej same proponują metodę osuszania podposadzkowego aby unikać ewentualnych dalszych roszczeń ze strony poszkodowanego. Roszczeń wynikających z niewłaściwego i nieskutecznego osuszenia po zalaniu. Ponieważ woda pozostawiona pod posadzką warstwową prędzej czy później da o osobie znać Wilgoć pod podłogą przypomni się nam w postaci plam na ścianach stęchlizną oraz grzybem. Może dojść również do korozji materiałów użytych do położenia poszczególnych warstw posadzki. W przypadku drewnianych elementów budynku dojdzie do butwienia drewna i naruszenia całej konstrukcji. Uszkodzeniom ulegnie styropian będący warstwą termoizolacyjną oraz sama wylewka. Beton może kruszeć a kafle odpadać. 

Profesjonalne firmy osuszające stosując metodę osuszania podposadzkowego wspierają klienta na każdym etapie usuwania szkody: 

Oględziny i pomiary wilgotności do protokołu dla Likwidatora Szkody z ramienia Firmy Ubezpieczeniowej, która coraz częściej wyklucza dalsze działania odszkodowawcze bez takich pomiarów

Zaproponowanie metody osuszania wraz z kosztorysem

Skuteczne osuszanie i doprowadzenie do stanu sprzed powstania szkody

Pomiary i protokół po osuszaniu również wymagany przez Firmę Ubezpieczeniową do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z powyższym poszkodowane przez zalanie osoby mogą mniej boleśnie przejść proces likwidacji szkody.

Oczywiście żadna szkoda w tym zalanie nie jest przyjemna. Jednak problem możemy rozwiązać szybko i skutecznie bez zbędnych daleko idących prac remontowych. Przyjazna i skuteczna technologia AERCUBE AERIAL  pozwoli szybko wrócić do normalności mieszkańcom i użytkownikom zalanych pomieszczeń.